𝐋𝐚 đ©đšđ©đźđ„đšđ­đąđšđ§

đ—˜đ—» 𝟼𝟬𝟼𝟼

Il y a 1 058 habitants recencés à Plouégat Guérrand en 2022, année du dernier recensement.

C'est une population qui rajeunit avec un indice de vieillissement de 63 personnes de 65 ans ou plus pour 100 habitants de moins de 20 ans. 

đ™‹đ™€đ™„đ™Șđ™Ąđ™–đ™©đ™žđ™€đ™Ł đ™„đ™–đ™§ 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚𝙹 đ™©đ™§đ™–đ™Łđ™˜đ™đ™šđ™š 𝙙'đ™–Ì‚đ™œđ™šđ™š

  2008 % 2013 % 2019 %
Ensemble 1 060 100,0 1 110 100,0 1 063 100,0
0 Ă  14 ans 218 20,6 257 23,1 217 20,4
15 Ă  29 ans 172 16,2 150 13,5 151 14,2
30 Ă  44 ans 226 21,3 239 21,5 214 20,1
45 Ă  59 ans 231 21,8 241 21,7 212 19,9
60 Ă  74 ans 116 11,0 128 11,6 178 16,7
75 ans ou plus 96 9,1 96 8,6 91 8,6

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2022.